Pracovná činnosť

Projekčná činnosť

- vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb

- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

- výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby

- výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby - jednoduché stavby

- výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia

 

 Servisno - revízna činnosť

- odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení

- odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

- odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

- Údržba a opravy: TZ, PZ, EZ

- Údržba a servis MaRZ plynu

- MaR

- horákov kotlov

     
 

Stavebno - montážna činnosť

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien

- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

- výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení

- elektroinštalatérstvo

- montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení

- plynoinštalatérstvo

- kúrenárske práce

- odborné činnosti vo výstavbe v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb v rozsahu oprávnenia tepelné zariadenia

- zámočníctvo

- zváračské práce

- montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených tlakových zariadení

   

Ostatné činnosti

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

- reklamná a propagačná činnosť

- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

- predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

- prevádzkovanie cestovnej kancelárie

- prevádzkovanie cestovnej agentúry

- čistiace a upratovacie práce

- ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti